Taxaties

U wilt de marktwaarde weten van uw woning. Een taxatie geeft hier antwoord op. Geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij ons.

Wij ondergaan periodiek educatie. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd en de kennis actueel. Wij beschikken daarnaast over uitstekende referentiedata en zijn dus een betrouwbare keuze.

U krijgt doorgaans te maken met een taxatie als u een nieuwe woning koopt of u uw hypotheek oversluit. Het kan ook zijn dat u graag wilt weten wat uw woning waard is of wat de waarde is van een andere woning waarin u geïnteresseerd bent. Maar ook bij een familieoverdracht, bij een echtscheiding kan het nodig zijn dat u een taxatierapport laat opmaken.

Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk

Wij bepalen de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt van uw regio. Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk. Dat betekent dat dit afwijkt van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, uit een eerdere periode.

Voor het bepalen van de marktwaarde heeft u een gecertificeerde taxateur nodig. Nicole Schlichter is ingeschreven in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs. Dit is een eis die alle geldschieters stellen aan taxateurs. Nicole Schlichter bezichtigt het huis, bekijkt de plus en minpunten zoals het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

De marktwaarde is van belang voor bijvoorbeeld de financiering van een woning. Wanneer u ons inschakelt kunt u rekenen op een juiste weergave van de marktwaarde. Wij beschikken over uitgebreide marktanalysetools tot op detailniveau met een historie tot 1977.  Afhankelijk van de eisen die uw geldverstrekker stelt kan het taxatierapport worden gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor beschikken u en uw geldverstrekker over een betrouwbare waarde van de woning.

Wanneer u twijfels heeft over uw WOZ-waarde, kunt u altijd contact opnemen met ons. Dan kunnen wij met u kijken of bezwaar maken lonend is en u ermee helpen.

Enkele veel gestelde vragen over taxeren

Wat houdt een taxatie-opdracht in?

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waardeoordeel van een woning en het uitbrengen van een rapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in. Wij bieden u altijd vooraf de taxatie-opdracht ter ondertekening aan.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie?

Nicole Schlichter taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft zij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens een taxatie let Nicole Schlichter op de volgende factoren:

  • de staat van onderhoud
  • de inhoud en de oppervlakte
  • de functionele indeling
  • de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan
  • mate van isolatie en energiezuinigheid
  • verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht
  • de ligging en de omgeving
  • het bestemmingsplan
  • de marktsituatie

Hoe wordt de taxatie vastgelegd?

Nicole Schlichter legt na de taxatie al haar bevindingen in een taxatierapport vast. Nicole Schlichter, als NVM-taxateur, hanteert daarbij een uniform taxatiemodel, waardoor de kwaliteit is gegarandeerd. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen of deze oversluiten. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. 
Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Kan Schlichter Makelaars als verkoop- of aankoopmakelaar mijn nieuwe woning taxeren?

Nee, de taxatie voor de financiering moet gebeuren door een taxateur die onafhankelijk is, dus een persoon die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel ons vragen om een taxatie te regelen. We zullen u dan doorverwijzen naar een van onze collega’s.

Hoe wordt de oppervlakte bepaald?

De gebruiksoppervlakten die op funda worden getoond, zijn opgedeeld conform De Meetinstructie. Deze is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De Meetinstructie beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

De perceeloppervlakte is een vast gegeven en kan worden opgevraagd bij het Kadaster.

Wie controleert het taxatierapport?

Afhankelijk van de wens van uw opdrachtgever, kan uw taxatierapport worden gevalideerd door een validatie-instituut. Wanneer een woning onder de NHG-garantie valt, vindt er altijd validatie plaats. De kosten voor deze validatie worden door ons, de taxateur, aan u doorberekend.

Heb ik altijd een taxatierapport nodig?

Nee, in sommige gevallen neemt de geldverstrekker genoegen met een modelmatige taxatie. Er wordt dan geen taxatierapport opgesteld. Een modelmatige taxatie mag alleen wanneer er geen NHG-garantie wordt aangevraagd en als u een bedrag leent dat maximaal 90% van de waarde van het huis is.


Wilt u meer informatie over onze taxatiediensten of scherpe tarieven? 

Neem contact op