Kerk. H. Drieëenheid, Kruisstraat 11 Oldenzaal

VERKOCHT

Inschrijving verkoop H. Drie eenheidskerk Oldenzaal

Hierbij informatie over de stand van zaken, omtrent de gehouden inschrijving voor de verkoop van de H. Drie eenheidskerk te Oldenzaal.

Op 13 maart jl. sloot de inschrijving van de Drieeenheidskerk aan de Kruisstraat 11 in Oldenzaal. In totaal hebben 5 partijen een inschrijving ingediend. De Toetsingscommissie heeft de inschrijvingen geevalueerd en een voordracht gedaan aan het Parochiebestuur. Het Parochiebestuur heeft deze voordracht opgevolgd. Het vervolgtraject met de inschrijver die als beste beoordeeld is, wordt binnenkort opgestart.

___________________________________

Er zijn door notaris Kroezen 5 inschrijvingen ontvangen. Deze inschrijvers hebben een ontvangstbevestiging ontvangen en zullen op korte termijn bericht krijgen of men in aanmerking komt om hun plan aan de toetsingscommissie te presenteren. Afspraken voor deze presentaties kunnen dan op korte termijn volgen.

Omschrijving

De Drieëenheidskerk is momenteel niet meer in gebruik als kerk en wordt derhalve te koop aangeboden. Het streven van het Parochiebestuur is dat de karakteristieke kerk behouden blijft. Er is gekozen om de verkoop van de Drieëenheidskerk op te starten. Kandidaat-kopers kunnen een plan indienen hoe ze het Kerkgebouw willen behouden en hoe het voorgenomen gebruik zal worden.

Het aan de Drieëenheidskerk aangebouwde Parochiehuis is reeds verkocht. De te koop aangeboden kerk met ondergrond, erf en tuin heeft een royaal perceel van 2240 m².

De RK Drieëenheidskerk is gebouwd omstreeks 1930. Er zijn diverse authentieke details, zoals glas-in-lood ramen en gebrandschilderde panelen, bewaard gebleven.

Het kerkgebouw is gelegen in een woonwijk in het centrum van de stad, nabij een kinderdagverblijf (in het voormalige Parochiehuis), een school, een tandartsenpraktijk en een fysiotherapiepraktijk.

Indeling:

Begane grond: Entree, gebedsruimte (schip met zijbeuken) met altaar en priesterkoor, vergaderruimte (Kruispunt), gang, berging, kelder.
1e Verdieping: Zangkoor. Dit is bereikbaar via een smalle trap.

De torens zijn lastig bereikbaar.

Overige informatie:

Kadastrale informatie:

Gemeente Oldenzaal, sektie C, nummer 3172, groot 22a 40 ca.

Oppervlakte:

De totale gebruiksoppervlakte van het object bedraagt ca. 1750 m².
De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie van de bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.


Installaties:
De kerk is voorzien van luchtverwarming op een eigen ketel, deze ketel is van 1979. Enkele vertrekken worden verwarmd door radiatoren via een aparte CV-ketel, deze combi-ketel is van 2018.
Er is een moderne groepenkast aanwezig, de verdere elektra-installatie is verouderd.


Parkeren:
In de directe omgeving zijn op gemeentegrond voldoende parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn beperkt parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig.


Bestemming:
De Drieëenheidskerk heeft als bestemming maatschappelijke dienstverlening.

Monumentenstatus:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldenzaal heeft het voornemen de Drieëenheidskerk aan te wijzen tot Gemeentelijk Monument om het te behouden. Een van de gevolgen hiervan is dat de Drieëenheidskerk niet gesloopt kan worden.


Bijzonderheden:

In 2015 en 2016 is het kerkgebouw bouwkundig geïnspecteerd. Dit inspectierapport is door serieuze gegadigden in te zien bij ons op kantoor. Hiervoor kunt u na de bezichtiging een afspraak met ons maken.

Bij verkoop zal er toestemming moeten worden gevraagd aan het Bisdom. Het Bisdom heeft reeds aangegeven dat bij verkoop eisen voor gebruik door toekomstige eigenaren/gebruikers wordt opgenomen in de koopovereenkomst met daaraan gekoppeld een kettingbeding om dit in de toekomst te waarborgen.


Zekerheidsstelling:
Koper dient een waarborgsom of bankgarantie af te geven aan de notaris ter grootte van 10% van de koopsom.


Koopsom:

Nader over een te komen, doch minimaal € 350.000,-- k.k., geen BTW van toepassing.
6% Overdrachtsbelasting is hier van toepassing.

Programma van Eisen

De eigenaar van de Drieëenheidskerk is de R.K. Parochie Heilige Plechelmus.
De eigenaar wil de kerk met onderliggende en naastgelegen grond verkopen en wil een koper selecteren, volgens haar beoordeling, met het beste plan.

Dit plan behelst het behoud van het Kerkgebouw, het voorgenomen gebruik van het gebouw en de koopsom waarvoor u, de kandidaat-koper, het geheel wilt aankopen.

Indien u serieus geïnteresseerd bent kunt u contact met ons (Schlichter Makelaars) zoeken om een afspraak te maken voor een bezichtiging. Na de bezichtiging ontvangt u van ons verdere informatie over de te volgen procedure.

U zult het bestemmingsplan ontvangen, informatie over de eisen van de eigenaar, het Bisdom, de eisen waar uw inschrijving aan moet voldoen en dergelijke. U kunt bij ons op kantoor het bouwkundig rapport dat in 2015/2016 is opgesteld inzien. U kunt dan tevens de concept-koopovereenkomst inzien. Bij de informatie over de procedure ontvangt u een inschrijfformulier.

Voor 13 maart 2019 12.00 uur dient uw plan ingediend te worden bij Notariskantoor Kroezen. Deze zal eerst uw plan beoordelen of uw plan voldoet aan de gestelde/beschreven eisen.


De gestelde eisen luiden als volgt:
De kandidaat-koper dient namens zichzelf/eigen bedrijf/eigen stichting te handelen. Handelen namens een derde is niet mogelijk.
De kandidaat-koper dient aan te geven dat hij bekend is met de eisen gesteld door de eigenaar, het Bisdom en de Gemeente Oldenzaal. Het voorgenomen gebruik en het plan dienen aan deze eisen te voldoen.
De kandidaat-koper dient in het kort (max. 500 woorden) zijn plan en het voorgenomen gebruik te schetsen, eventueel voorzien van een audiovisuele presentatie.
De kandidaat-koper dient aan te tonen dat er voor zijn plan en het gebruik van de Drieeenheidskerk goedkeuring van de Gemeente Oldenzaal is.
De koopsom die de kandidaat-koper voor de Drieëenheidskerk wil betalen,
minimaal € 350.000,-- k.k...
De kandidaat-koper zal tevens moeten aantonen dat hij zijn financiën op orde heeft, door middel van een verklaring van de bank/hypotheekinstelling waaruit blijkt dat de kandidaat-koper het kerkgebouw kan aankopen en de verdere kosten, zoals aangegeven in deze brochure, kan financieren.

Indien uw plan voldoet aan alle beschreven eisen kunt u uw plan op een nader tijdstip aan de toetsingscommissie presenteren en toelichten. De toetsingscommissie zal aan de eigenaar de beste 2 a 3 plannen voorleggen. Na afloop zal de eigenaar de uiteindelijke koper selecteren.


Koopsom:
De koopsom wordt nader overeengekomen. Kandidaten worden verzocht bij hun ingediende plan de door hun gewenste koopsom te vermelden, met de daaraan verbonden (eventuele) condities. Deze condities kunnen zijn datum overdracht, voorbehoud financiering en dergelijke.

Huidige situatie van de Drieëeenheidskerk.
- Voornemen van de Gemeente Oldenzaal om de Drieenheidskerk als Gemeentelijk Monument
te beschouwen.
- Bestemming Maatschappelijke doeleinden
Het kerkgebouw heeft enig onderhoud nodig. Er is geen sprake van isolatie.


Voorgenomen gebruik
U zult moeten aangeven hoe u in de toekomst de Drieëenheidskerk wilt gaan gebruiken.
Indien u de Drieëenheidskerk wilt gaan herbestemmen/ de bestemming wilt gaan wijzigen, dan dient dit te worden weergegeven in uw plan. Hiervoor dient u goedkeuring van de Gemeente Oldenzaal te verkrijgen en te overleggen.


Financiën:
U dient aan te tonen hoe u de aankoop, de renovatie/verbouwing, het voorgenomen gebruik en het instand houden van de Drieëenheidskerk wilt gaan financieren.


Randvoorwaarden:
Bij verkoop zal er toestemming moeten worden gevraagd aan het Bisdom. Het Bisdom heeft reeds aangegeven dat bij verkoop eisen voor gebruik door toekomstige eigenaren/gebruikers wordt opgenomen in de koopovereenkomst met daaraan gekoppeld een kettingbeding om dit in de toekomst te waarborgen.

Tevens zal er een verbod op doorverkoop op korte termijn in de koopovereenkomst worden opgenomen. Indien de koper het object binnen 5 jaar gaat verkopen zal eventuele meeropbrengst voor huidige eigenaar zijn. Ook hier zal een kettingbeding voor worden opgenomen.
Het is niet mogelijk om namens een derde een plan in te dienen.


Beoordeling:
De toetsingscommissie zal de binnengekomen initiatieven objectief beoordelen op grond van een van te voren vastgestelde puntentoekenning. De eigenaar, het Parochiebestuur, bepaalt uiteindelijk welk plan wordt gekozen en zal proberen tot een overeenkomst met de kandidaat-koper te komen.


Overdracht:
Nadat de eigenaar een overeenkomst heeft bereikt met de kandidaat-koper zal de reeds opgestelde concept-koopovereenkomst gereed worden gemaakt voor ondertekening en door partijen worden ondertekend. Daarna zal de ondertekende koopovereenkomst naar zowel de notaris als het Bisdom worden verzonden. Indien het Bisdom akkoord gaat met de koopovereenkomst kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden.

Brochure

Neem direct contact op!

TE HUUR Johanna van Burenlaan 194 Oldenzaal

Huurprijs € 1.150,00 per maand excl. energie, water, servicekosten en BTW

TE KOOP Johanna van Burenlaan 206 Oldenzaal

Vraagprijs € 289.000,00 k.k. excl. BTW

VERHUURD Johanna van Burenlaan 196 Oldenzaal

Huurprijs € 895,00 per maand excl. energie, water, servicekosten en BTW

TE HUUR Stationsplein 12 Oldenzaal

Huurprijs € 1.650,00 per maand excl. energie, water en servicekosten

TE HUUR Stationsplein 6-8 Oldenzaal

Huurprijs € 1.150,00 per maand excl. energie, water en servicekosten

VERHUURD Kerkstraat 8 Oldenzaal

Huurprijs € 14.500,00 per jaar excl. BTW, energie, water en...

VERHUURD Bisschopstraat 44 Oldenzaal

Instaphuurprijs € 1.100,00 per maand excl. BTW, energie en waterkosten

VERHUURD Bisschopstraat 46 Oldenzaal

Huurprijs € 1.000,00 per maand excl. BTW, energie en waterkosten

VERHUURD Haerstraat 100a Oldenzaal

Huurprijs € 975,00 per maand excl. voorschot energie, water en...

VERHUURD Bisschopstraat 44 46 Oldenzaal

Instap huurprijs € 2.100,00 per maand excl. energie, water en...

TE HUUR Kerkstraat 19 Oldenzaal

Huurprijs € 1.675,00 per maand excl. BTW, voorschot energie, water...

TE HUUR Marktstraat 2 Oldenzaal

Huurprijs € 875,00 excl. energie, water en servicekosten

VERHUURD Kerkstraat 6 Oldenzaal

Huurprijs € 19.500,00 per jaar excl. BTW, energie, water en...

VERKOCHT Kloppendijk 52 Denekamp

Huurprijs € 30.500,00 excl. BTW per jaar. Koopprijs € 350.000,00...

VERKOCHT Kerk, H. Drieëenheid

Kruisstraat 11 Oldenzaal