Mijn favorieten

Disclaimer

Schlichter NVM Makelaars besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Schlichter NVM Makelaars alsmede haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacy policy

Schlichter NVM Makelaars hanteert een stringent privacybeleid, waarbij de Nederlandse privacywetgeving nauwkeurig wordt nageleefd. Schlichter NVM Makelaars beschermt de privacy van bezoekers van haar website, die privacy gevoelige informatie aan haar verstrekken. Schlichter NVM Makelaars spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de navolgende doeleinden.

Schlichter NVM Makelaars wil haar totale dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart en kan Schlichter NVM Makelaars haar dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de bezoekers.

De bezoeker van de website van Schlichter NVM Makelaars beslist zelf of deze zijn/haar gegevens door Schlichter NVM Makelaars gebruikt mogen worden voor het doel, waarvoor Schlichter NVM Makelaars deze wenst te bewaren. Daaronder dient te worden verstaan het gebruik van de persoongebonden gegevens, zoals NAW gegevens, binnen de organisatie van Schlichter NVM Makelaars ten behoeve van het werven van nieuwe klanten danwel het bedienen van bestaande klanten. Schlichter NVM Makelaars verstrekt deze gegevens nooit aan derden. Op ieder gewenst moment kan de bezoeker zijn/haar bij Schlichter NVM Makelaars geregistreerde persoonsgebonden gegevens laten verwijderen. Dat kan geschieden middels een e-mail bericht aan info@schlichter.nl, met het verzoek voor verwijdering van de persoonsgebonden gegevens zorg te dragen.

Schlichter NVM Makelaars behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de Wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.